Sunday, July 27, 2008

वा........ह ! रे दुनिया


1 comment:

Mansoor Ali said...

Aah ! mai yahan bhi surakshit nahi ?
(nanhi machli ki faryad)
-hashmi