Monday, July 28, 2008

क्रूर दुनिया में


1 comment:

Mukund Madhur said...

dadh men bhi nahi lagegi aur ye to itne saare hain